Šta vaš rođendan govori o vama(8fotografija)

01 October 2019

Kreativno

1.Izaberite životinju prema rođendanu

Januar 10 – 24 ~ Miš
Januar 25 – 31 ~ Lav
Februar 01 – 05 ~ Mačka
Februar 06 – 14 ~ Golub
Februar  15 – 21 ~ Kornjača
Februar 22 – 28 ~ Pantera
Mart 01 – 12 ~ Majmun
Mart 13 – 15 ~ Lav
Mart 16 – 23 ~ Miš
Mart 24 – 31 ~ Mačka
April 01 – 03 ~ Pas
April 04 – 14 ~ Pantera
April 15 – 26 ~ Miš
April 27 – 30 ~ Kornjača
Maj 01 – 13 ~ Majmun
Maj 14 – 21 ~ Golub
Maj 22 – 31 ~ Lav
Jun 01 – 03 ~ Miš
Jun 04 – 14 ~ Kornjača
Jun 15 – 20 ~ Pas
Jun 21 – 24 ~ Majmun
Jun 25 – 30 ~ Mačka
Jul 01 – 09 ~ Miš
Jul 10 – 15 ~ Pas
Jul 16 – 26 ~ Golub
Jul 27 – 31 ~ Mačka
August 01 – 15 ~ Majmun
August 16 – 25 ~ Miš
August 26 – 31 ~ Kornjača
Septembar 01 – 14 ~ Golub
Septembar 15 – 27 ~ Mačka
Septembar 28 – 30 ~ Pas
Octobar 01 – 15 ~ Majmun
Octobar 16 – 27 ~ Kornjača
Octobar 28 – 31 ~ Pantera
Novembar 01 – 16 ~ Lav
Novembar 17 – 30 ~ Mačka
Decembar 01 – 16 ~ Pas
Decembar 17 – 25 ~ Majmun
Decembar 26 – 31 ~ Golub

Šta vaš rođendan govori o vama(8fotografija)
1 2
Loading...
Komentari
Neueste Artikel